Testet bygger på ett frågeformulär som heter Epworth Sleepiness Scale (ESS)1 samt kompletterande frågor om ålder och kön. Målet är att ge dig som svarar på frågorna en indikation om du är i riskzonen för att lida av sömnproblem, t.ex sömnapné. När du svarat på alla frågor får du en totalpoäng (0-24), där ett resultat på 10 eller högre indikerar att man kan lida av sömnproblem och bör söka hjälp. Du kan enkelt printa ditt svar och ta med till din läkare på vårdcentralen för ytterligare utredning om dina sömnproblem.

Dit resultat: 12

Hvor stor er risikoen for, at du slumrer, når du…

 • 0 = ingen risiko
 • 1 = lille risiko
 • 2 = stor risiko
 • 3 = ganske stor risiko
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Sidder og læser

Ser TV

Sidder uden at gøre noget aktivt (møde, teater osv.)

Er passager på en times køretur i bil uden stop

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

ligger og slapper af om eftermiddagen

sidder og taler med nogen

Sidder stille efter en frokost uden alkohol

Kør bil og får rødt lys eller andre steder i trafikken

Køn :

Mand

Kvinde

Alder :

Yngre end 18

18 - 49

50+

Træner :

En gang i måneden eller mindre

En gang om ugen

Mere end en gang om ugen

BMI :

26739 personer har taget testen