Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om sömnapné

Har du ytterligare frågor är du välkommen att skicka din fråga till oss via e-post.

 

Vad är sömnapné?
Sömnapné är en sjukdom som innebär att man gör kortare eller längre andningsuppehåll när man sover. Uppehållen, som även kallas apnéer, uppstår till följd av att de övre luftvägarna täpps till, ofta i kombination med kraftig snarkning. Uppehållen som kan vara alltifrån 10 sekunder upp till en minut, kan återkomma flera hundra gånger under natten.

 

Under andningsuppehållet sjunker syrehalten i blodet. Uppehållet bryts av att hjärnan skickar ut en väckningsreflex som leder till ett kort uppvaknande. För det mesta minns man inget av det efteråt. Den splittrade sömnen gör dock att man är långt ifrån utvilad på morgonen och den som drabbats känner sig ofta trött hela dagen.

 

Vill du veta mer om sjukdomen, läs vidare här.

 

Vilka är symtomen på sömnapné?
De tydligaste symptomen på sömnapné är kraftiga snarkningar och andningsuppehåll under sömnen. Mardrömmar, svettningar och upprepade toalettbesök är andra symptom.
Onormal trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet är några av de symptom som visar sig dagtid. Många drabbade känner sig även irriterade och kan få problem med sina relationer med andra.
Klicka på länken så kan du läsa mer om sjukdomens symtom. Testa dina egna symtom kan du göra det här.

 

Är sömnapné farligt?
Obehandlad sömnapné ökar risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Läs mer om de olika riskerna här.

 

Får man högt blodtryck av andningsstopp?
Studier visar att andningsuppehåll är starkt kopplade till högt blodtryck. Kvinnor som snarkar eller ofta är mycket trötta under dagen har nästan dubbelt så hög sannolikhet att ha högt blodtryck som andra kvinnor.
Finns det någon koppling mellan diabetes och sömnapné?
Ja, andningsstoppen är starkt förknippade med diabetes. Speciellt snarkning och överdriven sömnighet under dagen är båda kopplade till en högre risk att utveckla diabetes.

 

Risken för depression
Det har visat sig att andningsstoppen är relaterade till en högre risk för depression hos kvinnor än hos män. Effektiv behandling av andningsstoppen kan lindra depressionssymtomen. Läs mer om riskerna med sömnapné.

 

Vilken behandling finns?
Det finns idag flera metoder att behandla sömnapné. Den mest rekommenderade är CPAP-behandling. Metoden innebär att man sover med en CPAP-utrustning, dvs en mask kopplad till en liten kompressor som genom ett kontinuerligt lufttryck håller de övre luftvägarna öppna.
En del kan också bli hjälpta av en specialutformad tandställning, en så kallad snarkskena eller apnéskena. Är luftvägen trång till följd av vissa anatomiska avvikelser, kan även en operation vara aktuell. Här kan du läsa mer om de olika behandlingsalternativen.

 

Finns det något man kan göra själv för att bli bättre?
Egenvård är ofta ett första steg i behandlingen av sömnapné. Att försöka gå ned i vikt om man är överviktig, undvika alkohol, sluta röka och lära sig sova på sidan eller magen kan ibland räcka för att besvären ska försvinna. Hjälpmedel i form av exempelvis snarkplåster och näsvidgare kan hjälpa i vissa fall. Läs mer om vad du kan göra själv här.

 

Sömnapnéskolan – lär dig mer om sömnapné
Sömnapnéskolan är ett utbildningsprojekt som vill sprida information och kunskap om sjukdomen sömnapnésyndrom. Läs mer här.