Idag finns fyra patientföreningar i Sverige.

  • Apnéföreningen i Stockholm
  • Apnéföreningen i Göteborg
  • Apnéföreningen Syd
  • Apnéföreningen i Östergötland

 


Apnéföreningen i Stockholm

Föreningen vill inom sitt område arbeta för att förbättra livssituationen för personer med sömnapné, bevaka och tillvarata deras intressen samt bidra till att skapa kontakter i syfte att stötta denna grupp funktionshindrade och deras närstående.

 

Föreningen planerar ca 4 medlemsmöten per år med kända talare inom sömnapné-området. Vi avser att genomföra utbildning i hur man använder sin utrustning (CPAP och masker). Vi har löpande kontakter med leverantörer för att kunna påverka produkter och prisbild.

 

Kontakt

Kontakta Gert Grundström eller skicka epost till info@apneforeningen.se

Hemsida: www.apneforeningen.se

 


Apnéföreningen i Göteborg

Apnéföreningen i Göteborg & Västra Götaland skall inom sitt område arbeta för att förbättra livssituationen för personer med sömnapné, bevaka och tillvarata deras intressen samt bidra till att skapa kontakter, i syfte att stötta denna grupp funktionshindrade och deras närstående.

 

Föreningen skall i sin verksamhet vara partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens målsättning är att ständigt utvecklas och förbättras till sin form och innehåll, samt vara tillgänglig för alla, oavsett ras, religion, kön eller nationalitet.

 

Halland

Vår förening har utökat sitt område till att gälla hela Halland också, tills det finns så många medlemmar som geografiskt tillhör Halland och är intresserade av att bilda en egen fungerande förening. Så alla Hallänningar är hjärtligt välkomna i vår krets.

 

Kontakt Sten Gustafsson

Info-Mobil: 070-545 39 71

Epost: sten.gustafsson1@comhem.se

Hemsida: Apneföreningen i Göteborg


Apnéföreningen Syd

Föreningen skall inom sitt geografiska område – Skåne, Blekinge, Kalmar- och Kronobergs län – arbeta för att förbättra livssituationen för personer med sömnapné, bevaka och tillvarata deras intressen samt bidra till att skapa kontakter i syfte att stötta denna grupp funktionshindrande och deras närstående.

 

Apnéföreningen Syds mål är att ständigt utvecklas och förbättra sin form och innehåll till nytta för sina medlemmar. Föreningen skall vara öppen för alla, oavsett ras, nationalitet, religion och kön.

 

Föreningen planerar arrangera ett antal medlemsmöten varje år med kända talare inom sömnapnéområdet. Medlemsinformation sker bl. a genom föreningens hemsida och nyhetsbrev. Föreningen har löpande kontakter med leverantörer för att kunna påverka produkt och prisbild.

 

Vi sprider information om sömnapné och vår ambition är att nå så många som möjligt som har sömnapnéproblem.

 

Kontakt
Karin Söderberg

Telefon: 0411-528506

Epost: apnesyd@live.se

Anders Nyberg (Kristianstad)

Telefon: 0733-744 254

Hemsida: www.apnesyd.se

 


Apnéföreningen i Östergötland

Apnéföreningen i Östergötland skall inom sitt område arbeta för att förbättra livssituationen för personer med sömnapné, bevaka och tillvarata deras intressen samt bidra till att skapa kontakter, i syfte att stötta denna grupp funktionshindrade och deras närstående.

 

Föreningen skall i sin verksamhet vara partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens målsättning är att ständigt utvecklas och förbättras till sin form och innehåll, samt vara tillgänglig för alla, oavsett ras, religion, kön eller nationalitet.

 

Kontakt
Patric Ilar

Telefon: 076-1858827
Epost: apneforeningen.ost@gmail.com
Facebooksida: Sök efter Apnéföreningen öst