Berättelser från personer drabbade av sömnapné

Varje person med sömnapné har en unik historia om de problem som sjukdomen orsakat samt hur hon eller han hanterar detta idag då de fått hjälp. Här är några olika personers berättelser.
OBS! att samtliga uttalanden är personliga åsikter som endast är återgivna av oss.