Senaste rön om Sömnapné.

På den här sidan kommer vi lägga in länkar till artiklar samt studier och forskning som bedrivs angående sömnapné och de följdsjukdomar som är kopplade till sjukdomen.

Det man vet idag är att  obehandlad sömnapné kan leda till högt blodtryck (hypertoni), stroke, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes II samt depression. Forskning tyder också på att det är en ökad risk för demens, framförallt hos kvinnor.

Eftersom sömnapné leder till svår dagtrötthet är risken för att bli utsatt för trafikolyckor kraftigt ökad (6 till 7 gånger ökad risk) och risken för arbetsplatsolyckor dubbleras på grund av trötthet.

………………

Hjärtrapporten 2014 från Hjärt-Lungfonden

Hjärtrapporten 2014 ger en grundlig genomgång av hjärthälsoläget, och ny forskning inom dessa områden. SCAPIS piloten som presenteras i rapporten lyfter även fram att sömnapné orsakar högt blodtryck och är vanligare än tidigare trott (s.16-17).
Hjärtrapporten 2014 (PDF). Publicerad hösten 2014.

CPAP riktlinjer vid sömnapné

Dessa riktlinjer är sammanställda av Andningsviktsregistret Swedevox med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Region Skåne.
Swedevox (PDF). Publicerad: 6 februari 2014, 394 Kb

Uttröttning och trafiksäkerhet

En arbetsgrupp med representanter från Transportstyrelsen, Trafikverket, polis, åklagare, Stressforskningsinstitutet och Sahlgrenska universitetssjukhuset publicerar sina rekommendationer. Läs rapporten på Trafikverket (PDF). Publicerad: 19 mars 2013

Ifrågasatt operation effektiv mot sömnapné

Forskning från Karolinska visar att svalgkirurgi kan vara ett bra alternativ, men enbart för patienter som har svårt att tolerera eller inte accepterar CPAP näsmasker eller tandskenor, och att dessa behandlingsalternativ bör erbjudas i första hand.